Informacja o konsultacjach z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W załączeniu prezentujemy Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" .

Załączniki:
Pobierz plik (Konsultacje  - publikacja.pdf)Konsultacje[ ]3907 kB
Pobierz plik (zarz52.doc)Konsultacje[ ]33 kB