Stowarzyszenia mające siedzibę poza terenem gminy Gruta ale posiadające oddziały lub członków czynnie działających na terenie gminy:

 1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; Oddział Gminny w Grucie.
 2. Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA w Łasinie.
 3. Polski Związek Wędkarski.
 4. Polski Związek Łowiecki:Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
  1. Koło Łowieckie „Sokół 239 WKŁ”;
  2. Koło Łowieckie „Sokół”;
  3. Koło Łowieckie im. „Wojskiego” Obwód;
  4. Koło Łowieckie „WKŁ Daniel”;
  5. Koło Łowieckie „Pracowników Nauki w Warszawie”.
 5. Polski Czerwony Krzyż.
 6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.
 7. Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Ozdobnych i Zwierząt Futerkowych.
 8. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu.