Podstawy prawne

W załączeniu prezentujemy podstawy prawne:

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporzadzenie ws wzorow.pdf)Projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy...[ ]2738 kB
Pobierz plik (USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie.pdf)USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie[ ]345 kB
Pobierz plik (USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.pdf)USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach[ ]119 kB
Pobierz plik (USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.pdf)USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach[ ]69 kB
Pobierz plik (Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawoadania z wykonania tego zadania.pdf)Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty...[ ]75 kB