Model współpracy jednostki samorządu terytorialnego (jst) z organizacjami pozarządowymi w gminie Gruta

                                                                1                                                                                                                                                

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Model współpracy jednostki samorządu terytorialnego (jst) z organizacjami pozarządowymi w gminie Gruta

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

Opracowano w ramach projektu:

Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST
w gminach Płużnica i Gruta.

dobrek
Praca zbiorowa przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej z gminy Gruta pod redakcją: dr inż. Ryszarda Zarudzkiego – eksperta w projekcie i mgr Mirosławy Tomasik - Prezesa Stowarzyszenia - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

 

 

2

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (@-Model Gruta - wersja ostateczna _17.05..2015_r..pdf)Model współpracy - wersja ostateczna [ ]1098 kB
Pobierz plik (Zał. 1. Reg. wkł. własnego_Gruta.pdf)1. Regulamin wkładu własnego[ ]767 kB
Pobierz plik (Zał. 2. Reg. dof. - Inicjatywa Lok._Gruta.pdf)2. Regulamin dof. - Inicjatywa Lok.[ ]658 kB
Pobierz plik (Zał. 3. Procedura wyb. GRDD _Gruta.pdf)3. Procedura wyborów do GRDPP[ ]476 kB
Pobierz plik (Zał. 4. Procedura zaw. Part. Proj._Gruta.pdf)4. Procedura zawierania Partnerstw Projektowych[ ]585 kB
Pobierz plik (Zał. nr 5 regulamin_pracy_gminnej_rady_dzialalnosci_pozytku_publicznego.pdf)5. Regulamin pracy GRDPP[ ]292 kB
Pobierz plik (Zał. 6. Program wspólpracy _Gruta-2015.pdf)6. Program wspólpracy jst z ngo[ ]555 kB